Thursday, 9 February 2012

Contohilah mereka.."Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), lalu Allah mengutus para nabi, untuk memberi khabar gembira dan peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana adanya kedengkian di antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang beriman kepada kebenaran tentang perkara yang ,mereka perselisihkan itu dengan izin-Nya. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus"
[ Al- Baqarah : 213]

Ayat yang mulia tersebut memberi isyarat kepada manusia bahawa mereka itu asalnya berada di atas petunjuk dan di atas agama yang benar, tetapi mereka saling berselisih, saling menyangka, berbuat kerosakan di muka bumi dan melampaui batas dari jalan yang lurus. Lalu Allah mengutus para nabi kepada mereka dengan membawa khabar gembira dan memberi amaran dan peringatan.

"(Mereka Kami utus) sebagai rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi amaran (peringatan) supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"
[An Nisa' : 165]

Kita sedia maklum bahawa setiap rasul diutuskan adalah untuk menyelamatkan umat dan kaumnya daripada kegelapan dan kesesatan. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan. Allah swt telah memilih hamba-hambaNya supaya mereka menjadi contoh teladan untuk kesempurnaan dan kecemerlangan, pembawa suluh sinar terang, pemimpin untuk mengatur tamadun dan peradaban manusia sepanjang zaman dan bergantinya masa..

Persoalannya..
adakah kita sebagai manusia tergerak hati untuk mencontohi mereka.. 
adakah kita menghayati kisah mereka dan mengambil pengajaran..
adakah kita mengenal mereka...

sekiranya jawapan kita 'tidak' masih belum terlambat untuk mengenali mereka..
masih belum terlambat untuk menghayati kisah hidup mereka..
masih belum terlambat...
No comments:

Post a Comment